Contact

Hours: Monday to Saturday 11: 00- 19:00

Taipei City  (map)
Yanping S. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City No.51  
02-2371-5751

Kaohsiung City (map)
Wufu 4th Rd., No.166
07-521-0393